středa 20. listopadu 2013

HOME FIN nabízí výhodný program služeb zájemcům o tepelná čerpadla

Pokud uvažujete o zřízení tepelného čerpadla a potřebujete odbornou pomoc s výběrem, využijte nabídky nového bezplatného programu komplexních návrhů tohoto zařízení. 

Celkový návrh obsahuje: 

  • prohlídka objektu projektantem, 
  • konkrétní technické řešení, 
  • předběžný odhad nákladů, 
  • výpočet úspory tepelného čerpadla, 
  • návrh financování, 
  • ekonomické zhodnocení. 


V rámci těchto služeb poskytujeme bezplatně také naši odbornou prezentaci návrhu čerpadla na členské schůzi domu a případně i prohlídku referenčních realizací. Nezávaznou poptávku můžete zaslat Ing. Petru Holému, který vás ochotně seznámí s veškerými podrobnostmi.

čtvrtek 5. září 2013

Radikální snížení cen za teplo pro 200 nájemníků

HOME FIN se dlouhodobě profiluje nejen jako poskytovatel správy nemovitostí, ale také poradenská firma v oblasti energetických úspor zaváděním nových technologií

Pro 13 patrový dům o 200 nájemnících jsme navrhli kombinaci opatření, díky nimž nyní náklady na topení výrazně klesly. Zateplením budovy a výměnou okem bylo množství odběru energií sníženo na polovinu a zavedení tepelného čerpadla zlevnilo teplo 670 Kč/GJ na 370 Kč/GJ, návratnost investice je 8 let. 

HOME FIN svou znalostí technologií, ekonomického plánování a orientací na trhu dodavatelů pomohl obyvatelům úspěšně zvládnout všechny fáze, od návrhu projektu až po jeho úspěšnou realizaci a současný bezproblémový chod.